კომპანიის შესახებ

ჩვენ ვამუშავებთ საკუთარ ელექტრო თვითმგორავს და ვქმნით შერინგის სერვისებს მთელი დსთ-ს მასშტაბით. ჩვენი მისიაა ცხოვრება ქალაქი უფრო მოსახერხებელი და კომფორტული გავხადოთ.

4 ქვეყანა, 10 ქალაქი

ჩვენს თვითმგორავებს ნახავთ მთელს დსთ-ში

302 000 

ადამიანმა მინიმუმ ერთხელ გაისეირნა ჩვენი თვითმგორავებით

1,5 მილიონი კმ

გაიარა ჩვენმა მომხმარებლებმა – ეს ეკვატორის გარშემო 37- ჯერ მოგზა-ურობის ანალოგიუ-რია!