Жалға алу шарты. Қазақстан

20.05.2021 ж. Редакциясы

ӨТІНІШ, «ELEVEN» СЕРВИСІНЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР САМОКАТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫ БАСТАУ АЛДЫНДА ОСЫ ШАРТТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

1. ТАРАПТАР

1.1. Жалға беруші – «Илевн Кей Зет» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы, БСН 200540021844, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Қазыбаева көш.,  286Б үй, пошталық индекс 050014.

1.2. Жалға алушы/Сіз – 18 жасқа толған, қабілетті жеке тұлға, сондай-ақ осы Шарт пен қолданыстағы заңнаманың басқа талаптарына сай келетін, тіркеу және авторизациялау рәсімінен өткен және осы Шартқа тиісті түрде қосылған.

2. ШАРТТЫҢ МӘНІ

2.1. Тараптар осы Шартты (Шартты) жасасты, оған сәйкес Жалға беруші «Eleven» сауда белгісімен белгіленген электр самокаттарын (Самокат) Жалға алушыға уақытша иеленуге және пайдалануға береді, Жалға алушы Самокаттарды Шарттың талаптары мен шарттарына сәйкес пайдалануға міндеттенеді, сонымен қатар Шартта көзделген төлемдерді уақтылы және толық төлеуге міндеттенеді.

2.2. Шарт прокат шарты болып табылмайды. Шарт көпшiлiкке арналған оферта болып табылмайды. Жалға беруші Келісім жасасуда еркін.

2.3. Жалға алушы Самокаттарды басқа адамға (адамдарға) пайдалану үшін берген жағдайда, Жалға алушы Шарт бойынша Жалға беруші алдында жауап береді.

2.4. Самокаттарды жалға беру сервисін (бұдан әрі – «Eleven» сервис) Жалға беруші ұйымдастырады.

2.4.1 «Eleven» мобильдік бағдарламасын (Бағдарлама) қолдануы – AppStore (itunes.apple.com) және/немесе Google Play (play.google.com) арқылы Интернетке Жалға алушыларға қол жетімді бағдарламалық жасақтама, бұл электронды құрылғыларға арналған бағдарлама (планшет, ұялы телефон, смартфон және басқалары) Android және Apple iOS операциялық жүйелерімен жұмыс жасайтын, тіркелген және авторизацияланған Пайдаланушыларға қол жетімді Самокаттарды іздеуге (таңдауға), Самокаттарды жалдауға (уақытша иемденуге және пайдалануға), жалдауды тоқтатуға, жалға беруден бас тартуға және Бағдарламаның функционалдылығымен қамтамасыз етілген басқа функцияларды орындау.

2.4.2. Самокат GPS қадағалау жүйесінің жұмысын, самокаттардың қашықтан ашылуын қамтамасыз ететін аппараттық модульмен жабдықталған, сонымен қатар Самокаттарды жалдау сервисі үшін қажет басқа функцияларды орындау.

2.5. Самокаттарды жалдау Жалға алушы өзіне-өзі қызмет көрсету түрінде жүзеге асырады.

2.6. Осы Шарт шеңберінде Жалға алушы Самокаттарды бірнеше рет жалға алуға құқылы.

3. ШАРТ ЖАСАСУ ТӘРТІБІ

3.1. Шарттың шарттарын Жалға беруші айқындайтындықтан, Жалға алушы оны Шартқа тұтастай қосылу арқылы ғана қабылдайтын болғандықтан, Шарт – қосылу шарты болып табылады.

3.2. Шартқа қосылу кезінде Жалға алушы Шарт жасасу мүмкіндігі мен қажеттілігін (оған қосылу) толық және біржақты бағалағанын, оның шарттарымен толық таныс екенін, олармен келісетінін және оларды орындау үшін сөзсіз міндеттеме алатындығын растайды.

3.3. Жалға алушы Шарт жасасуға келісімін растайтын Жалға алушының белгілі бір әрекеттерін жасау арқылы Шартқа қосылады, атап айтқанда:

Жалға алушының Бағдарлама мен Самокатты пайдалану жөніндегі кез-келген әрекеттері, оның ішінде Шарт бойынша жалдау ақысын төлеу үшін банктік картаны қолдануы, Самокаттың құлпын ашу жөніндегі  Бағдарламада әрекеттерді жүзеге асыруы, Жалға алушының Шарт талаптарын орындау жөніндегі әрекеттері болып табылады.

3.4. Жалға алушы растайды:

Жалға беруші жалған мәліметтерді ұсынумен байланысты тәуекелдерді өз мойнына алады. Деректер өзгерген жағдайда, Жалға алушы бұл туралы Жалға берушіге өзінің Бағдарламадағы Тіркеу жазбасындағы деректерін өзгерту арқылы хабарлауға міндеттенеді.

3.5. Шартқа қосыла отырып, Жалға алушы Жалға берушіге Құпиялық және «Eleven» сервисімен жеке деректерді өңдеу саясатында көрсетілген мөлшерде мәліметтерді өңдеуге келісім береді.

3.6. Шартқа қосыла отырып, Жалға алушы Жалға берушінің, оның қолдау қызметімен сөйлесулерін жазып алуға және үшінші тұлғаларға осындай жазбаны беруіне келіседі.

4. САМОКАТ ПАЙДАЛАНУДЫ БАСТАУ/ТОҚТАТУ

4.1. Жалға алушы Eleven сервисі шеңберінде Самокаттарды жалға алу тек Жалға алушының ұялы телефонына белгілі бір функцияларды (Интернетке қол жетімділік, орналасқан жер туралы ақпаратты беру (геолокация деректері), орнатылған камераны пайдалану, сондай-ақ Бағдарламада қолданатын басқа функциялар) қолдана отырып орнатылған Бағдарлама арқылы мүмкін болатындығын түсінеді және қабылдайды.

4.2. «Eleven» сервисін пайдалана отырып, Жалға алушы уақтылы, дербес және өз есебінен ұялы телефонның немесе басқа құрылғының жеке кабинетінде мобильді интернетті пайдалану үшін жеткілікті қаражаттың болуын қамтамасыз етуге міндеттенеді, сонымен қатар кіру және шығыс қоңырауларын шалу үшін құрылғының батареясының сапар бойына зарядталуын қамтамасыз етуге, сонымен қатар Бағдарламаның жұмысына қажетті құрылғы функцияларын пайдалануға.

4.3. Бағдарламаны пайдаланып Жалға алушының бос Самокатты таңдауы арқылы, Тараптар нақты Самокатты жалға алу туралы келісімге келеді.

4.4. Самокатты қабылдау мен қайтаруды Жалға алушы Бағдарламаның көмегімен жүзеге асырады. Самокатты идентификациялау Самокаттың рульінде көрсетілген жеке нөмірмен жүзеге асырылады (бұдан әрі – QR коды), сонымен қатар Бағдарламада және Eleven сервисінің технологиялық платформасында қолданылады.

4.5. Жалға алушы Бағдарламаның функционалдығын пайдалану арқылы 15 минуттан аспайтын мерзімге самокатты брондауға құқылы. Брондау кезеңінде Бағдарламадағы Самокатты тек Жалға алушы ғана броннан шығара алады.

4.6. Самокаттағы QR кодын сканерлеу арқылы Бағдарламадағы самокаттың құлпын ашу, бұл Жалға алушының самокатты жалға алғанын растайтын әрекет. Самокаттың фотосуретін жібере отырып, «Сапарды аяқтау» түймесін басу арқылы Бағдарламада  самокатты блоктау, бұл Жалға алушының самокатты жалдаудан қайтарғанын растайтын әрекет.

4.7. Самокатты жалға алу мерзімі самокатты блоктан шығару сәтнен бастап (самокаттың QR кодын сканерлеу) самокатты блоктау сәтіне дейін есептеледі (самокаттың фотосуретін жібере отырып, «Сапарды аяқтауды» басу), самокатты блоктағаннан кейін Бағдарламада көрсетіледі.

4.8. Жалға беруші Жалға алушыға күн сайын тәулік бойына Самокат жалдауға мүмкіндік береді.

4.9. Самокатты Шартта көзделмеген тәртіппен иемдену, оның ішінде самокаттың қауіпсіздігі мен басқару жүйесін ажырату, басқару жүйесінің жұмысына кедергі келтіретін Самокаттардың зақымдануы, самокатты Бағдарлама  арқылы құлпын ашпастан қозғалту, басқа адамның деректерін пайдалану немесе самокатты заңсыз түрде пайдалану заңсыз болып табылады және заңға сәйкес саралауға жатады.

4.10. Жалға алуды аяқтау үшін (Самокатты блоктау) Жалға алушы Самокаттың конструкциясымен қарастырылған аяқ табанын пайдаланып, көрінетін жерде, тік күйде қалдыруға міндетті. Самокатты жалға беруді келесі шарттармен сәйкес тоқтатуға мүмкін/рұқсат етіледі:

4.11. Жалға алуды аяқтау үшін (Самокатты блоктау) Жалға алушы Бағдарламада самокаттың жай-күйі туралы фотографиялық жазба жасауы керек. Жалға алушы қоса берілген фотоматериалдар келесі міндетті өлшемдерге сәйкес келуі керек: фотосуреттерде Самокат толықтай көрсетілген; Фотосуреттер фокуста айқын (бұлыңғыр емес), ал фотосурет ракурсы жалдау мерзімі аяқталған жер ережелеріне сәйкестігін тексеруге мүмкіндік береді.

4.12. Самокат тұрақ аймағында 30 минуттан артық бос тұрса, самокатты жалдау автоматты түрде тоқтайды.

5. САМОКАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

5.1. Жалға алушы Самокатты жалға алу кезінде оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мұқият пайдалануға міндеттенеді, сонымен қатар Самокатқа зақым келмеуі үшін барлық мүмкін шараларды орындайды. Самокатты пайдалану аяқталғаннан кейін, оны Шартта көзделген тәртіпке сәйкес Жалға берушіге тиісті техникалық жағдайда қайтарылады.

Жалға алушы сонымен қатар кез-келген жабдықты, құрылғыны Самокатқа орнатпауға (бөлшектемеуге), жөндеу жұмыстарын жүргізбеуге немесе оны үшінші тараптар жүзеге асыруды ұйымдастыруға, технологияларды пайдаланбауға және Жал,а берушінің мүдделері мен мүлкіне зиян келтіретін әрекеттерді жасамауға міндеттенеді.

5.2. Самокатқа зақым келтірілгені анықталған жағдайда, оны Жалға берушінің қолдау қызметіне хабарлау. Егер Жалға алушы бұл міндеттемені жалдау мерзімі басталғанға дейін орындамаса, онда мұндай кемшіліктердің Самокатты пайдалану басталғанға дейін пайда болғандығына сілтеме жасауға құқылы емес.

Жалға алушы сонымен қатар, самокаттардың ұрланғаны немесе жалға алу кезінде оның зақымданғаны туралы қолдау қызметіне жедел хабарлауға міндеттенеді.

Самокатты пайдалану кезінде одан әрі қозғалу мүмкіндігін жоққа шығаратын немесе одан да ауыр зақымдарға қауіп төндіретін кез келген зақым болған жағдайда, Жалға алушы самокатты қолдануды дереу тоқтатуға міндеттенеді.

5.3. Скутерді қозғау үшін электр энергиясы қолданатынын ескере отырып, Жалға алушы келесі шарттармен келіседі:

5.4. Жалға берушінің самокаттарының саны шектеулі, сондықтан Жалға беруші самокаттардың кез-келген жерде және/немесе белгілі бір уақытта болуына кепілдік бермейді.

6. ҚАУІПСІЗДІК

6.1. Жалға алушы самокаттарды жол қозғалысы ережелері мен басқа заңнаманың талаптарын толық сақтай отырып пайдалануға міндеттенеді. Жол ережесін бұзғаны үшін және осындай бұзушылықтарға байланысты туындайтын салдар үшін Жалға алушы өзі жауап береді.

6.2. Жалға алушы Самокатты пайдалану кезінде қауіпсіздік және пайдалану ережелерімен таныс екендігін растайды, Самокатты басқару үшін өзінің физикалық мүмкіндіктері мен дағдыларының жеткіліктілігін дербес анықтайды, сонымен қатар Самокаттың ауа-райын және басқа да жұмыс жағдайларын бағалайды.

Самокаттың пайдалану мен қауіпсіздігі ережелері Интернетте www.eleven.city веб-сайтында еркін қол жетімді. Самокатты пайдалану басталмас бұрын Жалға алушы Самокатты пайдалану мәселелерін түсіндіру үшін Жалға берушімен байланыса алады.

Жалға алушы Самокатты пайдалануға байланысты кез-келген жарақаттар мен ауруларды алу мүмкіндігімен байланысты барлық тәуекелдерге жауап береді.

Жалға беруші Самокатты жалға алғанда қауіпсіздік шлемін қолдануға кеңес береді.

6.3. Самокатты әр қолданар алдында Жалға алушы самокаттаың қауіпсіздігін, оның ішінде дөңгелектердегі қысымды, тежегіштер мен шамдардың жұмысын, раманың бүтіндігін, руль бағанасының жиналмалы механизмінің кері соққысын, жиналмалы механизм болмаған кезде, руль бағанының қонуын, батареяны зарядтауды қоса немесе кез келген басқа зақымдану белгілерін тексеруге міндеттенеді.

Самокатты пайдалану басталмас бұрын да, оны пайдалану кезінде де анықталған самокатты пайдалануға кедергі келтіретін зақымдармен Жалға алушыға пайдалануға тыйым салынады. Егер Жалға алушы зақымдалған самокаттарды пайдаланса, Жалға беруші Жалға алушының мұндай самокатты пайдалануы салдарынан туындайтын салдарға жауап бермейді.

6.4. Жалға алушы Самокаттың қауіпсіз жұмысына толығымен жауап береді. Сонымен қатар, Жалға алушыға өзі үшін, үшінші тұлғалар үшін немесе Жалға берушінің мүлкі үшін жағымсыз салдарға әкеп соқтыруы мүмкін келесі әрекеттерді жасауға тыйым салынады:

6.4.1. рюкзактар ​​немесе сөмкелер сияқты Самокаттың жұмысына әсер етуі мүмкін ауыр заттарды рульге ілу;

6.4.2. Самокатты бір қолыңызбен немесе рюкзакты, сөмкені немесе басқа заттарды бір немесе екі қолда ұстай отырып басқару, бұл тепе-теңдікті өзгерте алады немесе самокаттың қауіпсіз жұмысын бұзуы мүмкін;

6.4.3. Самокатты пайдалану барысында ұялы телефонды немесе басқа электрондық құрылғыны қолдану самокатты қауіпсіз пайдалануға кедергі келтіруі мүмкін;

6.4.4. Самокатты алкогольдің, есірткінің, дәрі-дәрмектің немесе басқа заттардың әсерінен пайдалану самокатты қауіпсіз пайдалану мүмкіндігіне әсер етуі мүмкін;

6.4.5. екінші адамды тасымалдау;

6.4.6. Жалға беруші ұсынғаннан басқа блоктау тетіктерін қолдану;

6.4.7. Самокаттарды жарыс немесе трюк жасау үшін, қара жолдарда немесе самокатқа зақым келтіруі немесе үшінші тұлғаларға немесе олардың мүлкіне зиян келтіруі мүмкін басқа жағдайларда, соның ішінде самокатта секіруді, қозғалу кезінде бордюрлардан секіруді немесе секірулерді пайдалануды;

6.4.8. самокатты 110 кг-нан жоғары жүктеу;

6.4.9. Самокатпен метрополитенге немесе GPS/ГЛОНАСС жүйелеріне, Интернетке немесе мобильді желілерге байланыс жоқ басқа жерлерге 1 минуттан артық түсу;

6.4.10. самокатты жинау, соның ішінде стандартты механизмді қолданып.

 1. ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ
  7.1. Самокатты пайдалану үшін Жалға алушы жалдау ақысын Жалға берушіге төлейді.
  7.2. Самокатты пайдалану кезінде жалдау бағасы жалдау ақысының екі бөлігін қосу арқылы анықталады:
  7.2.1. жалдау мерзіміне қарамастан алынатын жалдау ақысының тұрақты бөлігі;
  7.2.2. жалдау ақысының өзгермелі бөлігі, соңғы нақты сомасы 1 (бір) жалдау минутіне (Самокаттың қолдануы) және/немесе Бағдарламаның «Сапарды кідірту» функциясын пайдаланып 1 жалдау минутіне (Самокаттың қолдануы) байланысты анықталады. Өзгермелі бөлігінің сомасын анықталуы үшін, Самокаттың жалдау мерзімі сағатпен, минутпен және секундпен есептеледі
  Жалдаудың тұрақты және өзгермелі бөліктерінің сомасы Бағдарламада анықталған.
  Шарттың осы тармағына сәйкес есептелген жалдау ақысына ҚҚС сомасы кіреді.
  7.3. Жалдауға ақы төлеу үшін Жалға алушы банктік карточкасының мәліметтерін Бағдарламаның арнайы бетіне енгізу арқылы өзінің карточкасын Бағдарламадағы өзінің Тіркеу жазбасына байланыстыруы керек, одан Шартта қарастырылған төлемдер бойынша қаражат есертен шығарылады. Жалға алушыға тиесілі екі банктік картаны оның Тіркеу жазбасына байланыстыруға рұқсат етіледі.
  7.4. Шарт кезделген төлемдер Жалға алушының банктік карточкасынан қаражатты есептен шығару жолымен жүзеге асырылады, оны өзі Бағдарламадағы Тіркеу жазбасына байланыстырған және басты деп белгілеген. Жалға алушы Шарт бойынша жалдау ақысы мен басқа төлемдерді акцептсіз есептен шығаруға келісетіндігін растайды.
  7.5. Жалға берушіге тиесілі қаражатты жалға берушінің қалауы бойынша жалға алушының банктік карточкасынан жалға алудың толық құнын төлеу үшін бір операция арқылы немесе бірнеше операциялар арқылы жүргізілуі мүмкін. Жалгерлік төлемнің айнымалы және тұрақты бөліктері бөлек алынуы мүкін.
  Жалға берушіге тиесілі қаражатты жалға берушінің қалауы бойынша Жалға алушының банктік карточкасынан жалға беру басталғанға дейін, жалға беру кезінде неме жалға беру біткеннен кейін уақытқа қарамастан жүргізілуі мүмкін.
  7.6. Жалға алушы Самокатты жалға алу төлемі өткенге дейін Жалға алушының шотына байланысты банктің картасында жеткілікті қаражат болуы міндет.
  7.7. Банктік картаны жалға алушы байланыстырған кезде, байланыстырылған банктік картадағы жеткілікті баланс тексеріледі, ол үшін 30 тенге шегінде ақша сомасы есептен шығарылады, бұл байланыстырылған карта деректерінің дұрыстығы мен негізділігін растау үшін қажет. Транзакция сәтті аяқталған жағдайда, көрсетілген сома Жалға алушы көрсетілген банктік картаға есептен шығарылған сәттен бастап 24 сағат ішінде қайтарылады. Көрсетілген соманы есептен шығарудың сәтсіз әрекеті сәйкесінше осы байланыстырылған картаны қосудың мүмкін еместігін және/немесе қолма-қол ақшасыз төлем функциясының қол жетімсіздігін білдіреді. Карточкадағы баланс жеткіліктігін Самокатты жалдау басталуына дейін де тексеруге болады.
  7.8. Жалдау ақысын төлеуін қамтамасыз ету үшін Жалға беруші Самокатты бұғаттан шығарған кезде (Самокаттың QR кодын сканерлеу) Жалға банктік картасына 2000 теңгеге дейінгі сомадағы қаражатты бұғаттауға құқылы.
  7.9. Егер Жалға берушіге тиесілі жалдау ақысының мөлшері бұғатталған қаражат сомасынан асып кетсе, Жалға беруші бұғатталған қаржат сомасын асырған кезде немесе жалдау мерзімі аяқталғанға дейін немесе жалдау кезінде, Жалға алушының банктік картасынан көрсетілген соманы блоктауға құқылы.
  7.10. Егер бұғактталған қаражат сомасы жалға алушыға тиесілі жалдау ақысының мөлшерінен асып кетсе, артық сомаға қатысты бұғаттау алынып тасаталыд және артық мөлшердегі қаражат Жалға берушінің қартасында қалады.
  7.11. Жалға алушы жалдау ақысын Бағдарламадағы өзінің Тіркеу жазбасындағы «Әмиян» функциясын қолдану арқылы төлеуге құқылы (бұдан әрі – Жалға алушының әмияны). Бағдарламада топтық сапар функциясын пайдалану үшін (бұдан әрі – топтық сапар функциясы) жалдау ақысы тек Жалға алушының Әмияны арқылы төленеді..
  7.12. Жалға алушы сонымен қатар Бағдарламада Әмиянды Жалға алушы көрсеткен мөлшерде автоматты түрде толтыру функциясын пайдалануға құқылы. Бұл функцияны пайдаланған кезде Шарт бойынша төлем автоматты түрде Жалға алушының Әмиян қалдығы нөлге тең болған кезде жүзеге асырылады. Әмиянның жеткілікті балансы Жалға берушіге тиесілі жалдау ақысын, сондай-ақ шарттың шарттарына сәйкес басқа төлемдерді төлеу үшін қолданылады.
  7.13. Егер Жалға алушының әмиянының балансы жеткіліксіз (аяқталған) болса, Шарт бойынша төлемдер Жалға алушының Бағдарламадағы Тіркеу жазбасындағы өзі қосқан банктік картасынан қаражат есептен шығару жолымен жүзеге асырылады. Жалға алушының әмиянының балансы топтық сапарға ақы төлеу үшін жеткіліксіз (аяқталған) болған жағдайда, Жалға беруші топтық сапар шегіндегі барлық Самокаттарды жалдау шартын мәжбүрлі түрде тоқтатуға құқылы.
  7.14. Жалға алушы жалдау төлемін дербес қадағалауға міндеттенеді. Жалға алушыға төленбеген жалдау туралы хабарлау Бағдарламада экрандағы картамен қатар төлемнің қажеттілігі туралы хабарлама көрсетіледі.
  7.15. Жалға алушы банктік карточканы шығарған банк эмитент арқылы банктік карточкадан есептен шығару туралы SMS-хабарлама қызметінің қосылуын дербес қамтамасыз етуге және көрсетілген есептен шығаруларды дербес қадағалауға міндеттенеді, сонымен қатар, төлем ақпаратын сақтауды. Жалға беруші (оның уәкілетті адамы) қаражатты есептен шығару фактісі туралы Жалға алушыны хабардар етуге құқылы.
  7.16. Жалға алушының есепшотында қаражат жеткіліксіз немесе есептен шығару мүмкін болмаған жағдайда, Жалға берушіге қарыз болса, сондай-ақ Жалға берушіде Жалға алушыға тиесілі емес банктік картаны пайдалану туралы ақпарат болса, Жалға беруші (оның уәкілетті адамы) Самокатты жалдау шартын мәжбүрлі түрде тоқтатуға немесе Қосымшада Жалға алушыны бұғаттап, Eleven сервисіне кіруін тоқтатуға құқылы.
  7.17. Егер Жалға алушы Шарттың талаптарын бұзса, оның ішінде Жалға алу төлемі жөніндегі міндеттеменің орындалуы кешіктірілген жағдайда, Жалға алушының Қосымшадағы Тіркеу жазбасына байланыстырылған кез-келген банктік картасынан, осы карталарда жеткілікті қаражат пайда болғаннан кейін Жалға беруші (оның уәкілетті адамы) кез-келген уақытта есептен шығара алады.
  7.18. Жалға алушы жалға алу төлемі жөніндегі міндеттің орындалуын Жалға беруші (оның уәкілетті адамы) төлем жүйесінен Жалға алушының аккаунтіне байланыстырылған банктік картада қаражаттың жоқтығын растауды алған кезден бастап кешіктірді деп саналады.
  7.19. Жалға алушыға «Eleven» сервисіндегі басқа аккаунтта осы карта бойынша қарыз болған жағдайда, аккаунтқа жалдау ақысын төлеуге банктік картаны байланыстыруға тыйым салынады. Жалға алушы көрсетілген шарттың орындалуын дербес қамтамасыз етеді және оны бұзған жағдайда Шартта және заңнамада көзделген жауапкершілікте болады.
  7.20. Жалға беруші Пайдаланушы көрсеткен банктік карта туралы мәліметтерге қол жеткізе алмайды және төлем кезінде жіберілген деректердің қауіпсіздігі мен құпиялығына жауап бермейді.

Барлық төлемдер bePaid электронды төлем жүйесі арқылы жүзеге асырылады (сайтқа сілтеме – www.bepaid.by). Келесі банктік карталарды пайдалануға болады: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro және bePaid электронды төлем жүйесі төлемге қабылдаған басқа банк карталарды. BePaid төлем жүйесі деректерді берудің барлық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді (PCI DSS 1-деңгейі). Барлық құпия деректер шифрланған түрде сақталады және бұзуға барынша төзімді.

Жалға алушының жеке ақпараты, оның банктік картасының деректемелері де Mastercard ұсынатын Masterpass қызметінде сақталады. Masterpass пайдалану шарттары мен тәртібі, оның ішінде Masterpass шарттары туралы толық ақпарат www.masterpass.ru ресми сайтында орналастырылған. Жалға алушы тиісті дербес ақпаратты, оның ішінде банк картасының деректерін сақтауға және оны Masterpass шарттарына, сондай-ақ Masterpass шарттарына сәйкес мезгіл-мезгіл бере алатын Masterpass-қа қатысы бар барлық басқа қағидаларға, саясаттар мен рәсімдерге сәйкес одан әрі пайдалануға келісім береді.
7.21. Банктік карточканы шығарған банк эмитент арқылы онлайн-төлемдерді жүзеге асыру мүмкіндігін Жалға алушы өз бетінше ұсынады. Егер Жалға алушының картасы 3-D Secure технологиясын қолдаса, онда Жалға алушыдан карточка шығарушы банк эмитенттің парағында стандартты карта ұстаушысын тексеру процедурасынан өту сұралады. Алғашқы төлем жасалғаннан кейін байланыстырылған картадағы 3D Secure тексерісі өтпейді.
7.22. Жалға беруші төлемдерді қабылдау процесіне үшінші тұлғаларды, соның ішінде агенттерді, төлем провайдерлерін, төлем жүйелерін тартуға құқылы.
7.23. Жалға алушыға заңда және Шартта көзделген жағдайларда банктік картаны қолданып төлемдер жасауға провайдермен бас тартылуы мүмкін, соның ішінде, банктік картада онлайн-төлемдерді жүзеге асыруға мүмкіндік болмаған кезде; банктік картадағы қаражат жеткіліксіз; банк картасының деректерін қате енгізу; банк картасының жарамдылық мерзімінің аяқталуы және т.б.
7.24. Жалға алушының банктік картасынан ақша қаражаттары қате есептен шығарылған жағдайда, ол қате есептен шығарылуды растайтын құжаттарды ұсына отырып, Жалға берушімен байланысуға құқылы.
7.25. Егер ішкі банктік рәсімдермен ұзақ мерзім белгіленбесе, Жалға алушы қате есептен шығарылғандығын растайтын құжаттарды және жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін қоса отырып, Жалға беруші ұсынған форма түрінде жазбаша өтініш берген күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде Жалға алушының банк картасына ақша қайтарылады. Қаражатты қайтару тәртібі төлем жүйелерінің ережелерімен реттеледі. Қолма-қол ақшаны қайтаруға жол берілмейді.
7.26. Жалға алушыға қайтарылғанға дейін қателікпен есептен шығарылған қаражат, сондай-ақ «Әмиян» функциясын пайдалану кезінде Жалға алушы аударған қаражат коммерциялық несие ретінде танылмайды және мұндай қаражатты пайдаланғаны үшін сыйақы алынбайды.
7.27. Тараптар алғашқы есепке алу құжаттарын Тараптардың әрқайсысы үшін жеке-жеке беру мүмкіндігі туралы келісімге келді.
7.28. Тараптар Жалға беруші алдындағы қарыз толығымен өтелмейінше, Жалға алушы Қосымшадағы банктік картаны өшіре алмайды деп келісті. Жалға беруші Eleven сервисінің бағдарламалық жасақтамасы арқылы Жалға алушының Қосымшада картаны өшіру мүмкіндігін шектеуге құқылы.

БОНУСТАР МЕН АКЦИЯЛАР
8.1. Жалға беруші жалға алушыларға жеңілдік беру, сондай-ақ тиісті іс-шаралар кезеңінде Жалға берушінің жергілікті актісімен жеке бекітілген, жеңілдіктерді қоса алғанда, Eleven сервисін Шарттан өзгеше пайдаланудың жекелеген шарттарын ұсыну кезінде көрсетілген іс-шараларды (акцияларды) өткізуге құқылы.
8.2. Самокатты пайдаланғаны үшін Жалға алушы төлейтін жалдау ақысы мен берілген жеңілдік сомасы арасындағы айырмашылық, сондай-ақ жеңілдік сомасы ақшамен төленбейді және басқа эквивалентте қайтарылмайды.
8.3. Шарттың күші жойылғандағы жеңілдіктер немесе Шарттан өзгеше «Eleven» сервисін пайдалану шарттарына сәйкес Жалға беруші өткізетін іс-шаралар (акциялар) аясында ұсынылған жеңілдіктер қайтарылмайды, олардың ақшалай эквиваленті төленбейді.

ЖАУАПКЕРШІЛІК
9.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар заңнамаға және Шартқа сәйкес жауап береді.
9.2. Жалға алушы немесе Самокатты Жалға алушы берген кез келген басқа тұлға самокатты пайдалану кезінде жасалған әрекеттер үшін, соның ішінде жол жүру ережелерін, самокатты қозғалтуға байланысты басқа заңды талаптарды бұзғаны үшін, үшінші тұлғаларға немесе үшінші тұлғалардың мүлкіне зиян келтірген жағдайда толық дербес жауап береді.
9.3. Жалға берушінің мүлкіне, оның ішінде Самокатты бұзу немесе жою арқылы, оған орнатылған жабдық, жапсырмалардың, бояуының зақымдануы, Самокаттың айтарлықтай ластануы жағдайында Жалға алушы осыған байланысты барлық шығындарды Жалға берушіге өтейді.
9.4. Шарт бойынша 4.10, 4.11, 6.4., 7.19-тармақтарының шарттарын Жалға алушы бұзған жағдайда, Жалға алушы Жалға берушіге көрсетілген шарттарының кез келгенін бұзғаны үшін 45 000 (қырық бес мың) теңге мөлшерінде айыппұл төлейді.
9.5. Жалға алушы Шарттың 4.9-тармағында көзделген әрекеттерді жасаған немесе Шарттың 5.1-тармағының талаптарын бұзған жағдайда, Жалға алушы осы әрекеттерді жасаудың немесе Шарттың көрсетілген шарттарының кез келгенін бұзғаны үшін Жалға берушіге 165 (жүз алпыз бес мың) теңге мөлшерінде айыппұл төлейді.
9.6. Шарттың 7.18 тармағына сәйкес жалдау ақысын төлеу шарттарын 7 күнтізбелік күннен астам мерзімге бұзғаны үшін, Жалға беруші 85 000 (сексен бес мың) теңге мөлшерінде айыппұл төлеуді немесе берешек сомасында, егер ол 85 000 (сексен бес мың) теңге асып кетсе, жалдау төлемін көрсетілген мерзімде төлемеген әрбір жағдай үшін бөлек талап етуге құқылы.
9.7. Жалға алушы самокатты өз тәуекеліне пайдаланады, сондықтан Жалға беруші Жалға алушының алдында оның самокатты сауатсыз қолдануына, ауа райын және самокатты басқа да пайдалану жағдайларын дұрыс бағаламауына, қозғалыс маршрутын немесе жолдың жағдайын дұрыс таңдамауына байланысты зақымдану жағдайлары, Жалға алушының қозғалыс басталар алдында самокаттың техникалық жағдайын дұрыс тексермеуі, Жалға алушының жол жүру ережелерін бұзуы және самокатты жалға алу кезінде жағымсыз салдарға әкеп соқтыратын басқа әрекеттері үшін жауап бермейді. Самокатты жалға алу кезінде Жалға алушы үшінші тұлғаларға келтірген зиянына да жауап береді.

ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
10.1. Барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер арқылы және талап қою тәртібімен шешеді. Талап арызды қарау және жауап беру мерзімі – 10 күнтізбелік күн.
10.2. Жалға алушының барлық талаптары Жалға алушының қолымен жазбаша түрде Жалға берушінің пошталық мекен-жайына, оның тиісті құжатты алғандығын растайтын және Жалға алушыны жіберуші ретінде анықтауға мүмкіндік беретін жолмен жіберіледі.
10.3. Егер Тараптар келіссөздер жүргізу арқылы және/немесе шағымдану тәртібімен келісімге келмесе, Тараптар арасындағы даулар қолданыстағы ұлттық заңнамада белгіленген тәртіппен сотта қаралуға жатады.

ШАРТТЫҢ ЖАРАМАЛЫҒЫ
11.1. Шарт жасалған сәттен бастап күшіне енеді.
11.2. Тараптар Жалға берушінің Шарттың шарттарын кез келген уақытта өзгертуге құқылы екендігіне келіседі. Шарттың шарттарына енгізілген өзгерістер келесі күні Жалға беруші өзгертулерді немесе Шарттың жаңа нұсқасын www.eleven.city веб-сайтында немесе Бағдарламада орналастырғаннан кейін күшіне енеді.
11.3. Жалға алушы сайттағы немесе Бағдарламадағы шарт талаптарының өзгеруіне тәуелсіз бақылау жасауға міндеттенеді.
11.4. Жалға алушының Eleven қызметін осындай жариялаулардан кейін пайдалануы Жалға алушының өзгертілген Шартқа келісімін білдіреді.
11.5. Егер Жалға алушы өзгерістермен келіспесе, онда ол Шартты орындаудан біржақты бас тартуға және Eleven қызметін пайдалануды тоқтатуға құқылы. Бұл жағдайда Шарт Жалға алушының хабарламасы алынған кезден бастап бұзылды деп саналады. Егер Жалға алушы Шартты орындаудан біржақты бас тарту туралы хабарлама жібергеннен кейін, Самокаттарды жалға алу үшін «Eleven» сервисін пайдалануды жалғастыра берсе, Шарт бұзылмайды және өз жұмысын жалғастырады.
11.6. Тараптардың қай-қайсысы да бұл туралы екінші Тарапты хабардар ете отырып, Шарттан біржақты тәртіпте бас тартуға құқылы. Шартты бұзу Шарт бұзылғанға дейін туындаған төлем міндеттемелерін тоқтатпайды. Жалға алушы Шартты орындаудан біржақты бас тартқан жағдайда Шартты бұзу Жалға берушіге қарызы болмаған жағдайда ғана жүзеге асырылады.

ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
12.1. Тараптар Жалға алушының телефон нөмірін немесе электрондық пошта мекен-жайларын пайдалана отырып, Бағдарлама, сайт арқылы жіберілген немесе жасалған құжаттардың, хабарламалардың және әрекеттердің заңды күшін мойындайды.
12.2. Жалға беруші өзінің мәліметтері өзгергені туралы Бағдарламанемесе сайт арқылы хабарлайды. Жалға алушы өз деректеріндегі өзгерістер туралы Жалға алушының Тіркеу жазбасына өзгерістер еңгізу арқылы хабарлайды.
12.3. Жалға алушы өзінің Бағдарламадағы Тіркеу жазбасын, соның ішінде Бағдарламаға кіру үшін қажетті деректерді қорғау үшін барлық қажетті әрекеттерді қолданады. Жалға алушы басқа тұлғалардың Жалға алушының тіркеу жазбасын пайдаланып Бағдарламаға рұқсатсыз кіру қаупін көтереді. Жалға алушы Бағдарламада Жалға алушының шотын қолданумен жасалған кез келген әрекеттерді Тараптар Жалға алушының еркі ретінде қарастыратынын растайды.
12.4. Жалға алушы Жалға берушіні тіркеу кезінде өзі көрсеткен ұялы телефон нөмірін пайдаланудың тоқтатылуы туралы жазбаша түрде немесе қолдау қызметіне хабарласу арқылы дереу хабарлауға міндетті. Әйтпесе, Жалға алушы басқа тұлғалардың Жалға алушының шотын пайдаланып Бағдарламаға рұқсатыз кіру қаупін көтереді, және Жалға алушының шотын қолдану арқылы Бағдарламада жасалған кез-келген әрекеттерді Тараптар Жалға алушының өз еркун білдіруі деп қарастырады.
12.5. Жалға алушы Eleven сервисінің технологиялық платформасына алынған мәліметтер Жалға алушының Самокатты жалдау мерзімінің және оның жалдау шартының бұзылу шарттарына сәйкестігінің тиісті дәлелі болып табылады деп келіседі.

13. ЖАЛҒА БЕРУШІНІҢ РЕКВИЗИТТЕРІ
«Илевн Кей Зет» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі
БСН 200540021844
Орналасқан жері: 050014 Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Қазыбаева көш., 286Б үй.

Бұрынғы нұсқасы: https://eleven.city/kz/legal/contract-kz-19022021/