ELEVEN СЕРВИСІН ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ

18.11.2020 ж. Редакциясы

Осы Пайдаланушы келісімі Пайдаланушыға «Eleven» сауда белгісімен белгіленген электр самокаттарын жалға алу қызметіне қол жеткізу үшін «Eleven» сайтын және мобильді қосымшасын пайдалану туралы ұсынысты білдіреді.

ӨТІНІШ, «ELEVEN» ҚОСЫМШАСЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ АЛДЫНДА ОСЫ КЕЛІСІМДІ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

  1. ТАРАПТАР

Eleven«Илевн» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы.

Пайдаланушы/Сіз – 18 жасқа толған, Келісімнің және заңнаманың басқа талаптарына сай келетін, тіркеу және авторизациялау рәсімінен өткен және Келісімге тиісті түрде қосылған қабілетті жеке тұлға.

2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2.1. Eleven Пайдаланушыны Eleven сауда белгісімен белгіленген электр самокаттарын (Самокаттар) жалға алу қызметіне қол жеткізу үшін Eleven www.eleven.city, www.goeleven.by  (Сайт) және мобильді қосымшасын осы Пайдаланушы келісімінде (бұдан әрі – «Келісім») белгіленген шарттар бойынша пайдалануға шақырады. Келісімнің 4-тармағында көзделген тәртіппен Пайдаланушы оның шарттарына келісімін білдірген сәттен бастап Келісім күшіне енеді.

2.2. Eleven мобильді қосымшасы (қосымша) бұл пайдаланушыға AppStore (itunes.apple.com) және/немесе Google Play (play.google.com) арқылы Интернеттегі электронды құрылғыларға арналған қосымша болып табылатын бағдарламалық жасақтама (планшет, ұялы телефон, смартфон және басқалары), қосымшаның тіркелген және уәкілетті пайдаланушыларына қол жетімді самокаттарды іздеуге (таңдауға), жалға алуға (уақытша иемденуге және пайдалануға), жалдауды тоқтатуға, жалдау келісімін тоқтатуға және басқаларын орындауға мүмкіндік беретін Android және Apple iOS операциялық жүйелерімен жұмыс жасайтын қосымшаның функционалдылығымен қамтамасыз етілген басқа функцияларды орындау.

Eleven Пайдаланушыға ескертусіз кез келген уақытта Қосымшаның функционалдылық мүмкіндіктерін өзгертуге құқылы.

3. ПАЙДАЛАНУҒА ЛИЦЕНЗИЯ. ЕРЕКШЕ ҚҰҚЫҚТАР

3.1. Сайтты және/немесе Қосымшаны пайдалану құқығы Пайдаланушыға жеке коммерциялық емес мақсатта ақысыз беріледі. Сайтты және/немесе Қосымшаны басқа тәсілдермен және басқа мақсаттарда пайдалану үшін Пайдаланушы алдымен Eleven компаниясымен жазбаша келісім жасасуы керек.

3.2. Сайтты және/немесе Қосымшаны пайдалану кезінде қол жетімді барлық объектілер, оның ішінде фирмалық атау, логотиптер, сауда белгілері, өнімдердің немесе қызметтердің атаулары, дизайн элементтері, мәтін, графика, иллюстрациялар және басқа нысандар (бұдан әрі – сайттың және/немесе қосымшаның мазмұн элементтері), сондай-ақ Сайтта және/немесе Қосымшада орналастырылған кез-келген контент Eleven және / немесе тиісті авторлық құқық иелерінің ерекше құқықтық объектілері болып табылады.

3.3. Сайттың және/немесе Қосымшаның және контент элементтерін пайдалану тек сайт және/немесе Қосымша ұсынған функционалдылық шеңберінде мүмкін болады. Сайттың және/немесе қосымшаның ешбір элементтерін, сондай-ақ сайтта және/немесе қосымшада орналастырылған кез-келген контентті Eleven және/немесе тиісті авторлық құқық иелерінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз басқа жолмен пайдалануға болмайды. Пайдалану құралдары, тек қана емес соның ішінде көбейту, көшіру, өңдеу, кез-келген негізде тарату және т.б.  Ерекше тек осы Келісімде тікелей көзделген жағдайлар болып табылады.

3.4. Пайдаланушының зияткерлік меншік объектілерін қорғаудың барлық белгілерін сақтап, оның ішінде авторлық құқық объектілері, сауда белгілері және авторлық құқық иесінің атауы өзгеріссіз сақталған жағдайда, сайттың және/немесе қосымшаның мазмұнының элементтерін, сондай-ақ жеке коммерциялық емес мақсаттағы кез-келген мазмұнды, тиісті нысанды өзгеріссіз пайдалануға рұқсат етіледі.

3.5. Осы Келісім, Пайдаланушының сайтты және/немесе қосымшаны пайдалануы Келісімде көрсетілгендерден басқа пайдаланушыға құқықтарды бермейді. Кез-келген құқықтар, оның ішінде сайт және/немесе қосымша және контент элементтеріне қатысты құқықтар келісім бойынша пайдаланушыға тікелей берілмеген, Eleven және олардың авторлық құқық иелеріне тиесілі. Пайдаланушының сайтты және/немесе қосымшаны, олардың мазмұн элементтері мен контентін келісімде қарастырылғаннан басқа тәсілмен пайдалануға құқығы жоқ.

4. КЕЛІСІМГЕ ҚОСЫЛУ. КЕЛІСІМДІ ӨЗГЕРТУ

4.1. Келісімнің шарттары қосылу шартын жасау туралы ұсыныс болып табылады, оған сәйкес Eleven Пайдаланушыға сайтты және/немесе қосымшаны келісімде көрсетілген мөлшерде пайдалану құқығын береді. Қолданушы Келісімнің шарттарын тек Келісімге толық қосылу арқылы ғана қабылдай алады.

4.2. Келісімге қосылу кезінде Пайдаланушы Шарт жасасу мүмкіндігі мен қажеттілігін (оған қосылу) толығымен бағалайтынын, оның шарттарымен толық таныс екенін, олармен келісетінін және оларды орындауға сөзсіз міндеттеме алатындығын растайды.

4.3. Пайдаланушының сайттың және/немесе қосымшаның функционалдығын пайдалану жөніндегі кез-келген әрекеттері, оның ішінде қосымшада тіркелуі немесе авторизациясы қолданушының Келісімді ешқандай ескертпелерсіз және ерекшеліктерсіз толық көлемде қабылдағанын растайды (бұдан әрі – Келісімді акцептеу). Акцепт сәтінен бастап Келісім жасалды деп саналады, ал Пайдаланушы Келісімде көзделген құқықтар мен міндеттерге ие болады.

4.4. Егер Пайдаланушы Келісіммен немесе Келісімнің жекелеген шарттарымен (шарттарымен) келіспейтін болса, Пайдаланушының сайтты пайдалануға және/немесе Қосымшаны пайдалануға құқығы жоқ.

4.5. Сайтты және/немесе қосымшаны пайдалану арқылы Пайдаланушы Eleven-нен кез-келген форматтағы хабарламалар, хабарлаулар, ақпараттар мен жіберілімдер, оның ішінде жарнамалық сипаттағы хабарламаларды, егер олардың мазмұны қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес келсе, алуға келіседі. Хабарламалар немесе ақпараттар Пайдаланушыға тіркеу кезінде өзі көрсеткен электрондық пошта мекен-жайына және/немесе ұялы телефон нөміріне жіберілуі мүмкін (онымен қоса мессенджерлерде оған байланыстырылған аккаунттар Viber, Telegram, WhatsApp және т.б.).

4.6. Eleven кез келген уақытта Пайдаланушыға ескертусіз Келісім шарттарын өзгертуге құқылы. Пайдаланушы Келісім шарттарының өзгеруіне тәуелсіз қадағалау жасауға міндеттенеді.

4.7. Интернетке орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді. Келісімнің қазіргі нұсқасы әрқашан сайтта орналасқан.

4.8. Келісімнің өзгертулері (жаңа редакциясы), егер олар Келісімнің өзгертулерінде (жаңа редакциясында) өзгеше көзделмесе, осы абзацта көрсетілген мекен-жай бойынша

4.9. Пайдаланушы Келісімнің өзгертулерімен (жаңа редакциясы) таныспау қаупіне жауап береді. Егер Пайдаланушы Келісімнің өзгертулерімен (жаңа редакция) келіспесе, Пайдаланушы Қосымшаны пайдалануды тоқтатуға міндетті. Келісімге өзгертулер енгізілгеннен кейін қосымшаны одан әрі пайдалану түзетулермен келісілген болып саналады (жаңа редакция).

5. ПАЙДАЛАНУШЫНЫ ТІРКЕУ

5.1. Қосымшаның толық функционалдығына қол жеткізу үшін Пайдаланушы өзінің тіркеу жазбасын Қосымшада (тіркеу жазба) тіркеуі керек.

5.2. Пайдаланушы Пайдаланушының тіркеу жазбасы арқылы жүзеге асырылатын барлық әрекеттерді, оның ішінде өзінің Тіркеу жазбасына байланысты банктік карточканы қолданып қолма-қол ақшасыз төлем жасау әрекеттерін Пайдаланушы жасаған деп санайтынын түсінеді және келіседі.

5.3. Тіркеу жазбасын 18 жасқа толған қабілетті жеке тұлға тіркей алады. Тіркелу кезінде ұялы телефонның нөмірін көрсетіп, Пайдаланушының 18 жасқа толғанын растау керек.

5.4. Eleven компаниясымен жеке жазбаша келісім болмаған жағдайда, Пайдаланушы тек бір тіркеу жазбасына ие бола алады.

5.5. Қосымшада тіркеу жазбасын тіркеуді аяқтау үшін, чек-бокске құсбелгі қою арқылы пайдаланушы:

– өз жасын растайды;

– өзінің Шартпен келісімін растайды;

– құпиялылық және деректерді өңдеу саясатымен келісімін растайды;

– өзінің жалдау шартының шарттарымен келісімін растайды.

Пайдаланушыға тіркеу кезінде өзі көрсеткен ұялы телефон нөміріне SMS-хабарламада жіберілген авторизация кодын енгізу арқылы ол өзінің ұялы телефонының нөмірін растайды.

Егер Пайдаланушы көрсетілген деректерді беруден бас тартса және/немесе жоғарыда аталған құжаттардың кез-келгенімен келіспесе, Пайдаланушының Қосымшаны пайдалануға құқығы жоқ.

5.6. Тіркеу жазбасын тіркегеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде Eleven Пайдаланушыны және ол ұсынған деректерді тексереді, сонымен қатар қажет болған жағдайда қосымша деректерді сұратады. Көрсетілген мерзімде, Eleven Пайдаланушыны тіркеу туралы нақты шешім қабылдайды. Тіркеуден бас тартқан жағдайда, Eleven Пайдаланушыға кез-келген ыңғайлы тәсілмен (SMS арқылы, электрондық пошта мекен-жайына, Telegram, Viber, What’s App мессенджерлері арқылы немесе басқа жолмен) хабарлайды. Eleven Пайдаланушыға кез-келген кезеңде себебін түсіндірместен тіркеуден бас тартуға құқылы.

5.7. Қосымшадағы Пайдаланушының тіркелу жасбасына кіру, тіркелу кезінде Пайдаланушы көрсеткен ұялы телефон нөмірі арқылы жүзеге асырылады. Пайдаланушы тіркеу кезінде көрсетілген ұялы телефон нөмірін Қосымша немесе электрондық пошта арқылы қолдау қызметіне хабарлай алады.

5.8. Eleven Пайдаланушы туралы қажетті ақпараттың құрамын және мазмұнын өзгертуге құқылы. Бұл жағдайда Пайдаланушы Eleven көрсеткен мерзімде нақтылауға немесе қосымша ақпарат беруге міндеттенеді. Егер Пайдаланушы көрсетілген ақпаратты ұсынбаса, Eleven өз қалауы бойынша Келісімді орындаудан біржақты және соттан тыс бас тартуға немесе Пайдаланушының Қосымшаға немесе оның кейбір функцияларына, Пайдаланушының тіркеу жазбасына қол жетімділікті шектеуге немесе толығымен блоктауға құқылы.

5.9. Қосымшаны пайдалану үшін Интернетке қол жеткізу құқығын алу, қажетті жабдықты сатып алу және орнату жөніндегі барлық мәселелерді Пайдаланушы дербес шешеді және Келісімге жатпайды.

6. ТӨЛЕМДЕР

6.1. Самокаттарды пайдаланғаны үшін жалдау ақысы тиісті жалдау шартында көзделген тәртіпке және шарттарға сәйкес (жалдау ақысының мөлшерін қоса) алынады.

6.2. Самокаттарды пайдалануға қол жеткізу және қолма-қол ақшасыз төлемдер жасау үшін Пайдаланушы өзінің тіркеу жазбасына банктік карточканы байланыстырып қоюы керек, одан тиісті қаражат жалдау шарты бойынша төлем ретінде есептен шығарылатын болады. Пайдаланушы екі банктік картаны өзінің тіркеу жазбасына байланыстыра алады.

6.3. Банк картасын Пайдаланушының тіркеу жазбасына байланыстыру Банк картасының деректемелерін Қосымшаның арнайы бетіне енгізу арқылы жүзеге асырылады. Егер банктік картаның деректемелері дұрыс, жарамды болса және осы картаны Қосымша шеңберінде қолдану техникалық мүмкін болса, көрсетілген банктік карта Байланыстырылған статусқа ие болады және оны төлем үшін пайдалануға болады. Барлық байланыстырылған карталар Қосымша интерфейсінде көрсетіледі.

6.4. Банктік картаны байланыстыру және одан әрі байланыстырылған картаны пайдалану кезінде Пайдаланушы өзінің атына шығарылған жарамды банк картасы туралы нақты және толық ақпарат ұсынғанын растайды және кепілдік береді; төлем жүйелерінің ережелерін және Банктік карточканы шығарған эмитент-банктің талаптарын, оның ішінде қолма-қол ақшасыз төлемдерді жүзеге асыру тәртібін сақтайды.

6.5. Өзінің Тіркеу жазбасында Пайдаланушы топтық сапар функциясына қол жеткізуі мүмкін, бұл бірнеше Самокаттарды бір уақытта жалға алуға және төлеуге мүмкіндік береді.

6.6. Eleven Пайдаланушы көрсеткен банктік карта туралы мәліметтер жоқ және төлем кезінде жіберілген деректердің қауіпсіздігі мен құпиялығына жауап бермейді. Барлық төлемдер bePaid электронды төлем жүйесі (www.bepaid.by веб-сайтына сілтеме) арқылы жүзеге асырылады. Келесі банктік карталарды пайдалануға болады: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro және bePaid электронды төлем жүйесі төлемге қабылдаған басқа банк карталары.

BePaid төлем жүйесі деректерді берудің барлық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді (PCI DSS 1-деңгейі). Барлық құпия деректер шифрланған түрде сақталады және бұзуға барынша төзімді.

6.7. Интернет-төлемдерді жүзеге асыру мүмкіндігін Пайдаланушы банктік картаны шығарған банк-эмитент арқылы дербес қамтамасыз етеді.

6.8. Егер Пайдаланушының картасы 3-D Secure технологиясын қолдаса, онда Пайдаланушыдан карточка шығарушы банк эмитенттің парағында стандартты карта ұстаушысын тексеру процедурасынан өту сұралады. Алғашқы төлем жасалғаннан кейін байланыстырылған картадағы 3D Secure тексерісі өтпейді.

6.9. Банк картасынан қаражат дұрыс емес есептен шығарылған жағдайда, төлем бұрын төлем жасалған картаға қайтарылады. Қайтару тәртібі, шарттары мен мерзімі тиісті жалдау шартында көрсетілген.

6.10. Eleven өз қалауы бойынша төлемдерді өңдеу үшін басқа төлем жүйелерін немесе басқа қызмет көрсетушілерді тартуға құқылы.

7. ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖАЗБАСЫ

7.1. Пайдаланушы Тіркеу жазбасындағы қамтылған деректердің дәлдігін, толықтығын және өзектілігін қамтамасыз етуге міндеттенеді. Деректер өзгерген жағдайда, Пайдаланушы өзінің Қосымшасындағы тіркеу жазбасындағы деректерді өзгерту арқылы Eleven-ге хабарлауға міндеттенеді.

7.2. Егер Пайдаланушы Тіркеу жазбасындағы мәліметтердің сенімділігін, дәлдігін, толықтығы мен сәйкестігін, соның ішінде жарамды төлем әдісінің болуын қамтамасыз ете алмаса, Eleven өз қалауы бойынша Келісімді орындаудан біржақты бас тартуға, Пайдаланушының Қосымшаға (оның кейбір функциялары) кіруін шектеуге немесе пайдаланушы тіркеу жазбасын толығымен блоктауға құқылы.

7.3. Eleven кез-келген уақытта Пайдаланушыдан өзінің Тіркеу жазбасында көрсетілген деректерді, соның ішінде байланыстырылған картаның деректерін растауын талап етуге және осыған байланысты растайтын құжаттарды (атап айтқанда, жеке басын куәландыратын құжаттарды) сұрауға құқылы. Егер құжаттар ұсынылмаған жағдайда, Eleven өз қалауы бойынша Келісімді орындаудан біржақты бас тартуға, Пайдаланушының Қолданбадағы тіркеу жазбасына (оның белгілі бір функциялары) қол жетімділікті шектеуге немесе пайдаланушының Тіркеу жазбасын толығымен блоктауға құқылы.

7.4. Пайдаланушы Пайдаланушының тіркеу жазбасын қолдану арқылы Қосымшада жүргізілген кез-келген әрекеттерді Тараптар Пайдаланушының еркі ретінде қарастыратынын растайды.

7.5. Пайдаланушы өзінің Қосымшасында тіркеу жазбасын қорғау үшін барлық қажетті әрекеттерді жасайды. Пайдаланушы өзінің тіркеу жазбасында орын алған барлық әрекеттер үшін жауап береді және ешбір жағдайда өзінің тіркелгісі туралы ақпаратты, оның ішінде Қосымшаға (пайдаланушы аты мен пароль) қол жеткізу үшін қажетті деректерді жария етуге міндетті емес. Сондай-ақ, Пайдаланушының Тіркеу жазбасын үшінші тұлғаларға пайдалануға рұқсат беру құқығы жоқ.

7.6. Басқа тұлғалардың Пайдаланушының Тіркеу жазбасын қолдана отырып, Қосымшаның функционалдығына рұқсатсыз қол жеткізу қаупін көтереді.

7.7. Пайдаланушы Eleven-ге жазбаша түрде немесе қолдау көрсету қызметіне хабарласып, Тіркеу жазбаны заңсыз пайдалану немесе қауіпсіздікті бұзудың басқа түрлері туралы дереу хабарлауға міндетті. Әйтпесе, Пайдаланушының тіркеу жазбасын қолданып жасалған барлық әрекеттер тікелей Пайдаланушы жасаған әрекеттер ретінде қарастырылады.

7.8. Пайдаланушы Eleven-ге жазбаша түрде немесе қолдау көрсету қызметіне хабарласып, тіркеу кезінде өзі көрсеткен ұялы телефон нөмірін пайдалануды тоқтату туралы дереу хабарлауға міндетті. Әйтпесе, Пайдаланушы басқа тұлғалардың өз тіркеу жазбасын пайдаланып, бағдарламаның функционалдығына рұқсатсыз қол жеткізу қаупін көтереді және Пайдаланушының тіркеу жазбасые қолданып жасалған барлық әрекеттер тікелей Пайдаланушы жасалған әрекеттер ретінде қарастырылады.

8. ҚҰПИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ

8.1. Қосымшаны пайдалану кезінде жеке ақпаратты жинау және пайдалану құпиялылық және деректерді өңдеу саясатына (саясат) сәйкес жүзеге асырылады. Құпиялылық саясаты келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады.

8.2. Келісімге қосыла отырып Пайдаланушы Саясатпен келіседі, сонымен қатар Қосымшаны пайдалану нәтижесінде алынған Пайдаланушы туралы барлық ақпаратты өңдеуге келісім беру, оның ішінде Пайдаланушының жеке ақпаратын (оның ішінде жеке деректерді) жинау және өңдеу (оның ішінде сақтау), сондай-ақ оны Eleven-мен аффилирленген тұлғаларға беру.

8.3. Eleven мұндай ақпаратты Саясатта көзделген мақсаттарда пайдалануға құқылы.

8.4. Eleven Саясатта көрсетілген тәртіппен және шарттарда деректерді Eleven-пен аффилиирленбеген басқа тұлғаларға бере алады, соның ішінде Eleven құқықтық қорғауды қамтамасыз ету мақсатында кез-келген үшінші немесе басқа тұлғаларға, оның ішінде, тек егер Пайдаланушының және/немесе басқа адамдардың қатысуымен болатын жазатайым оқиғаны қамтуы мүмкін шағым, дау немесе жанжал болса және шағым, дау немесе жанжалды шешу үшін мұндай ақпарат немесе мәліметтер қажет болса.

8.5. Бұл Келісім жазбаша келісім болып саналады.

9. ЖАУАПКЕРШІЛІК

9.1. Пайдаланушы сайтты және/немесе Қосымшаны тек өз тәуекеліне қолданатындығына келіседі.

9.2. Егер Пайдаланушы Келісімнің талаптарын бірнеше рет бұзса, сондай-ақ заң талаптарын немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау мақсатында, Eleven өз қалауы бойынша соттан тыс біржақты тәртіппен Келісімді орындаудан бас тартуға немесе Пайдаланушының Қосымшаға немесе Пайдаланушының Тіркеу жазбасындағы кейбір функцияларына кіруді шектеуге немесе Пайдаланушының тіркеу жазбасын толығымен бұғаттауға құқылы.

9.3. Eleven нақты Пайдаланушының сайттың және/немесе Қосымшаның тиісті функцияларына кіруіне және оларды толық пайдалану мүмкіндігіне кепілдік бермейді.

9.4. Eleven Қосымшаның үздіксіз жұмысына, оның Пайдаланушының құрылғыларының бағдарламалық жасақтамасымен және операциялық жүйелерімен үйлесімділігіне жауап бермейді.

9.5. Eleven Пайдаланушының құрылғысы Қосымшаның көрсетілуіне және жұмысына қолдау көрсетпеген жағдайда, оның құрылғысының дұрыс жұмыс істеуі үшін жауап бермейді.

9.6. Eleven үшінші тұлғалардың, оның ішінде төлем жүйелерінің, байланыс операторларының әрекеттеріне жауап бермейді.

9.7. Eleven Сайтты және/немесе Қосымшаны пайдалану кезінде туындаған қателіктерге, байланыс арналарының үзілуіне, үшінші тұлғалардың жұмысындағы сәтсіздіктерге байланысты өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, сондай-ақ үшінші тұлғалардың әділетсіз әрекеттері үшін жауап бермейді.

9.8. Eleven, оның еркінен тыс себептермен, сондай-ақ форс-мажорлық жағдайлармен туындаған Пайдаланушының төлемдерін қабылдау мен аударуды қамтамасыз ететін төлем жүйелерінің уақытша жұмыс істемеуі үшін жауап бермейді.

9.9. Eleven, Пайдаланушының әрекеттеріне/әрекетсіздігіне, соның ішінде Пайдаланушының қате әрекеттері/әрекетсіздігі нәтижесінде туындаған жағдайларға, өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауап бермейді.

10. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

10.1. Барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер арқылы және талап қою тәртібімен шешеді. Талап арызды қарау және жауап беру мерзімі – 10 күнтізбелік күн.

10.2. Егер Тараптар келіссөздер жүргізу немесе шағымдану процедуралары арқылы келісімге келмесе, Тараптар арасындағы дауларды сот Eleven орналасқан жері бойынша қарауға жатады.

11. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

11.1. Тараптар Пайдаланушының телефон нөмірін немесе электрондық пошта мекен-жайларын қолданып, Қосымша арқылы бағытталған немесе орындалған құжаттардың, хабарламалардың және әрекеттердің заңды күшін мойындайды.

11.2. Eleven кез келген уақытта Пайдаланушыны алдын-ала немесе кейіннен ескертусіз Келісімге өзгертулер мен толықтырулар енгізуге құқылы. Келісімге енгізілген өзгерістер сайтта және/немесе Қосымшада өзгерістер немесе Келісімнің жаңа нұсқасы жарияланғаннан кейін келесі күні күшіне енеді.

11.3. Пайдаланушы Келісімнің өзгеруін дербес бақылайды және Шарттың қолданыстағы нұсқасымен танысады. Пайдаланушының сайтты немесе Қосымшаны одан әрі пайдалануы, сондай-ақ Келісімге өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізілгеннен кейін Самокаттарды жалға беру қызметін пайдалануы, Пайдаланушының осындай өзгерістермен және/немесе толықтырулармен қабылдауын және келісімін білдіреді.

ELEVEN РЕКВИЗИТТЕРІ:

«Илевн» жауапкершілігі шектеулі қоғамы

УНП 193332624

Заңды мекен-жайы: 220029, Беларусь Республикасы,

Минск қ-сы, Коммунистическая көш., 26, 2-бөлме.